Sprzeciw [synonimy]

 • Weto.
 • Przeciwstawienie się.
 • Votum separatum.
 • Zakaz.
 • Zastrzeżenie.
 • Uwaga.
 • Warunek.
 • Odrzucenie.
 • Negacja.
 • Zaprzeczenie.
 • Zawetowanie.
 • Zakwestionowanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]