Średniowiecze [szeptanki i osobliwości]

 • Trwało niemal 1000 lat i uznaje si.ę je za najbardziej tajemniczy okres. Granice czasowe tego okresu są różne, zależnie od kraju.

 • Średniowiecze upowszechniło wiatrak, koło wodne, zegary mechaniczne.

 • W powszechnym użyciu w Europie była łacina, na prowincjach wschodnich dominowała greka.

 • W Polsce szczególna rolę odegrali przybywający w tym czasie mnisi z Zachodu, n. benedyktyni organizowali targi, budowali kościoły, drogi i mosty, prowadzili szkoły i biblioteki, cystersi zajmowali się rolnictwem, budowali kuźnie, bili monety, rozpowszechnili na terenach Polski styl gotycki.

 • W średniowieczu wierni nie potrafili czytać, dlatego tworzono wówczas książki obrazkowe, które ilustrowały najczęściej teksty biblijne. Podobną rolę pełniły płaskorzeźby, malowidła i witraże ukazujące sceny biblijne.

 • W okresie średniowiecza studenci w miastach tworzyli osobne jakby (autonomiczne) grupy społeczne, podlegali prawu kościelnemu, sądom biskupim, nie wolno było ich karać cieleśnie. Studenci czuli się nieraz zupełnie bezkarni, co prowadziło do waśni z mieszczanami.

 • Średniowiecze traktowało artystów podobnie do rzemieślników, warsztaty skupiały się w cechy, a przynależność do nich była koniecznością. Pracownią artystyczną kierował mistrz, a uczeń, by po latach uzyskać samodzielność wykonywał pracę, nazywaną majstersztykiem.

 • Pierwsze uniwersytety powstały na przełomie XI i XII wieku, najczęściej finansowane były przez kościół, dlatego najważniejszym wydziałem na każdej uczelni była teologia.

 • Ludność dziesiątkowały choroby, bo higiena była na bardzo niskim poziomie, a kąpiel postrzegano jako rzecz ryzykowną, myto głównie twarz i rece, pozostałe miejsca skraplając olejkami zapachowymi.

 • Średnia długość życia ludzi w tamtym okresie wynosiła około 30 lat. Ludzie ciężko pracowali od świtu do nocy.

 • Ważnym elementem życia codziennego był w średniowieczu karnawał, ktory nazywano zabawą „na opak”, co oznaczało odwrócenie porządku świata, król stawał się np. żebrakiem, sługa panem, starzec dzieckiem itd. Był to doskonały sposób „ucieczki” od strachu przed śmiercią, czas tych zabaw to okres okres od Trzech Króli do Popielca.

 • Średniowiecze to czas mroku, wielkie puszcze, gęsta zabudowa, małe okna lub nawet kurne chaty, łuczywa to elementy codziennego życia. Wielkie więc znaczenie miały kolory, ktore funkcjonowały w strojach, zdobieniach kościołów czy domostw.

 • Ludzie lubili barwne stroje, choć sposób ubierania determinowało pochodzenie czy pozycja społeczna. Kolory czarne przypisywano klerowi i wykładowcom uniwersyteckim, po żółtych barwach poznawano błaznów i prostytutki (ten kolor przypisany jest i współcześnie paniom tej profesji, np. we Włoszech!), rzemieślnicy nie mogli nosić pereł czy innych kamieni szlachetnych.