Staropolskie

Boże Ciało pogoda darzy, rok będzie dobry dla gospodarzy.