„Starość” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

  • Wiersz z 1924 roku.
  • Zaliczyć go należy do liryki refleksyjnej.
  • Składa się z 3 strof, nierówna liczba sylab w wersach, rymy przeplatane.
  • Tematem są przeżycia starszej kobiety.
  • Przedstawia swoje refleksje  na temat samopoczucia, wyglądu, kontaktów z innymi.
  • Poetka wykorzystała zabieg kontrastu, starość („czarna plama”) jako przeciwstawienie młodości(„tęczowy kilim).
  • Odnajdziemy w utworze przenośnie, np („leszczyna stroi się w fioletową morę”).

Leszczyna się stroi w fioletową morę,
a lipa w atłas zielony najgładszy…
Ja się już nie przebiorę,
na mnie nikt nie popatrzy.

Bywają dziwacy,
którzy z pokrzyw i mleczów składają bukiety,
lecz gdzież są tacy,
którzy by całowali włosy starej kobiety?
Jestem sama,

Babcia mi na imię —
czuję się jako czarna plama
na tęczowym świata kilimie…