Starożytność [muzyka]

  • Starożytni ludzie uznawali muzykę za dar bogów.
  • Ceniono wysoko te zdolności.
  • Przypisywano muzyce wiele pozytywnych cech.
  • Uważano, że ma wpływ na oczyszczenie duszy i kształtowanie charakteru.
  • Przypisywano jej możliwość rozwoju umysłu i wrażliwości.
  • Wykorzystywano muzykę do uświetnienia uroczystości świeckich i kościelnych.
  • Deklamowano wiersze zawsze przy akompaniamencie instrumentów.
  • Muzyka znalazła też swoje miejsce w matematyce, zapisywano melodie tworząc teorie muzyczne.