Starożytność

 • Okres najstarszych cywilizacji.
 • Istniały na Bliskim Wschodzie a także wokół Morza Śródziemnego.
 • Najdłuższa z epok historycznych.
 • Trwała około 4 tysięcy lat.
 • Jako datę jej zakończenia wskazuje się rok 476.
 • Wówczas to upadło cesarstwo zachodniorzymskie.
 • Dorobek kultury greckiej i rzymskiej nazywany jest starożytnością klasyczną.
 • Jako synonim funkcjonuje pojęcie „antyk”.
 • Kultury starożytne powstawały tam, gdzie natura stwarzała dobre warunki życia.
 • Dotyczyło to ziem czy dostępu do wody.
 • Znaczącą rolę odgrywali wówczas kapłani ze względu na swe wykształcenie.