Staś Tarkowski

 • Bohater powieści „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza.
 • Czternastolatek, syn polskiego inżyniera, budującego Kanał Sueski.
 • Jest dobrze zbudowany i  wysportowany.
 • Wyróżniał się wśród rówieśników swym wzrostem i siła, pomimo szczupłej budowy ciała.
 • Miał jasne włosy i niebieskie oczy, które kontrastowały z opaloną cerą.
 • Jego wygląd i bezpośredni kontakt z bliskimi budziły sympatię i zaufanie otoczenia.
 • Ojciec był uczestnikiem powstania styczniowego.
 • Przyjaźni się z młodszą Angielką , ośmioletnią Nel Rawlison.
 • Jej ojciec jest także budowniczym Kanału Sueskiego.
 • Mama była Francuzką i zmarła przy porodzie.
 • Oboje wychowują tylko ojcowie.
 • Inteligentny, oczytany nastolatek.
 • Zna kilka języków (polski, francuski, angielski, arabski), dzięki czemu łatwo nawiązuje kontakty.
 • Trochę zarozumiały i chełpliwy (lubił się chwalić).
 • Życzliwy dla otoczenia, przyjaźnie odnosi się nie tylko do swych bliskich., ale wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie czy kolor skóry.
 • Imponuje młodszej przyjaciółce i to mu schlebia.
 • W chwili porwania dorośleje, dojrzewa i przejmuje opiekę nad Nel.
 • Staje się przebiegły, zadziwia uporem i konsekwencją.
 • Odważny, zaradny, pomysłowy,  troskliwy, dociekliwy, serdeczny.
 • Rozsądny i przewidujący, umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.
 • Stara się znaleźć wyjście z każdej, trudnej sytuacji (uwolnił słonia, przygotował baobab do zamieszkania).
 • To jego zachowanie pozwala na ocalenie Nel, Kalego i Mei.
 • Jest także patriotą, człowiekiem religijnym i  niezwykle zaradnym.
 • Ocenę Stasia zawierają slowa kapitana Glena: „Takiego chłopca nie widziałem, chłopiec – bohater”.

 • Książkowe losy Stasia i jego przyjaciół kończą się szczęśliwie, w rzeczywistości nigdy nie odnaleziono porwanych dzieci budowniczych Kanału Sueskiego, a o historii tej dowiedział się Sienkiewicz podczas wyprawy do Afryki.