Stenelos [mitologia]

 • [1]
 • Syn Aktora, towarzysz Heraklesa w wyprawie przeciw Amazonkom.
 • Został ranny i zmarł  w drodze powrotnej z wyprawy.
 • Pochowany na wybrzeżu Morza Czarnego.

 • [2]
 • Syn Perseusza i Andromedy.
 • Mąż Nikippe, córki Pelopsa.

 • [3]
 • Uczestnik wyprawy Epigonów.
 • Syn Kapaneusa i Euadne.
 • Jako jeden z zalotników Heleny, brał także udział w wojnie trojańskiej.
 • Związał się z Diomedesem, któremu po wojnie towarzyszył do Etolii.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.