„Stopka królowej Jadwigi”

  • Utwór ze zbioru 49 najbardziej znanych polskich legend w opracowaniu M. Orłonia i J. Tyszkiewicza, z 1986 roku.
  • Historia królowej Jadwigi, pobożnej i sprawiedliwej władczyni, wrażliwej na krzywdę poddanych.
  • Królowa była fundatorką wielu budynków, w tym kościoła za Szewską bramą.
  • Odwiedzała często plac budowy, by nadzorować pracę robotników.
  • Pewnego dnia spotkała zasmuconego murarza, który opowiedział jej historię trudnej sytuacji rodzinnej.
  • Królowa postawiła nogę na kamieniu i odpięła klamrę od swego pantofla, by wspomóc murarza.
  • Następnego dnia budowniczowie zobaczyli odciśnięty ślad stopy królowej, kamień został umieszczony w kościele na Piasku (dziś jest to ulica Karmelicka).