Straszne

Danusia ratując Zbyszka przed napaścią dzikiego zwierza, zabiła go.