Strumień świadomości

 • Odmiana monologu wewnętrznego, której głównym celem jest odtworzenie mowy wewnętrznej człowieka wraz z jej nieładem, dynamiką oraz skrótowością.
 • Pozwala na pokazywanie świata przedstawionego z punktu widzenia bohatera i wzmaga efekt subiektywności myślenia oraz postrzegania otoczenia.
 • Pierwszy raz zastosował strumień świadomości J. Joyce w „Ulissesie”.
 • Na kształtowanie się tek koncepcji wpływ  miały:
  • naturalizm,
  • symbolizm,
  • psychoanaliza,
  • psychologia głębi.
 • Strumień świadomości stanowi jeden z najistotniejszych elementów powieści XX wieku i silnie oddziaływał na proces jej rozwoju.