Styl

  • W codziennej mowie i literature sposób ukształtowania wypowiedzi za pomocą różnych środków językowych ze względu na cel, a także w zależności od indywidualnych umiejętności i preferencji nadawcy.