Styl artystyczny (autora, utworu, kierunku, epoki)

Styl artystyczny, styl właściwy utworom literatury pięknej, tworzący indywidualność dzieła.

Styl autora określają:

  • zasób leksykalny języka, wyrazy bliskoznaczne (synonimika),
  • elementy języka i sposób formułowania myśli, refleksji i widzenia świata,
  • osiągane efekty, budzenie wrażliwości, poczucia piękna i twórczej oryginalności.

Styl utworu określa:

  • gatunek literacki świadomie dobrany jako właściwa forma wyrazu,
  • zakres i funkcja języka mówionego w dialogach,
  • koloryt lokalny, koloryt epoki,
  • indywidualny ślad twórcy (realizm, obrazowość).

Styl kierunki literackiego i epoki określają:

  • odmiany stylistyczne w stosunku do języka ogólnopolskiego,
  • przyjęte tendencje epoki, w tym funkcja społeczna, polityczna, estetyczna.