Styl funkcjonalny

  • Zespól ustalonych sposobów konstruowania wypowiedzi, które maja podobne cele i funkcje oraz ustalają takie same relacje między nadawca i odbiorcą.
  • Wyróżnia się  m. in. styl publicystyczny, naukowy,  urzędowy, mówiony (potoczny).