Styl makaroniczny

Styl makaroniczny to sposób wypowiadania się  lub pisania, którego cechą charakterystyczną jest duże wykorzystanie słów, wyrażeń i zwrotów obcojęzycznych , nazywanych barbaryzmami, czyli anglicyzmami, latynizmami, rusycyzmami.

Stylem tym posługiwali się twórcy głównie XVI-XVII wieku, kiedy takie wtrącenia pojawiały się przede wszystkim w języku łacińskim. Funkcje stylu makaronicznego to”

  • podkreślenie erudycji autora,
  • nadanie wypowiedzi znaczącej rangi,
  • określanie pojęć i rzeczy, których nazwy nie istniały w języku rodzimym,
  • funkcja komiczna (autor do łacińskich słów stosuje polskie końcówki).