Styl, stylistyka a gramatyka

Styl to sposób użycia wyrazów, zwrotów frazeologicznych z punktu widzenia ich emocjonalnego i artystycznego oddziaływania oraz oryginalnych skojarzeń myślowych, indywidualnych form języka.

Gramatyka ustala normy językowe, stylistyka zaś wskazuje na pewne odstępstwa od ustalonych norm w języku osobniczym, dostarcza materiału badawczego gramatyce.

Badania stylistyczne idą w parze z różnymi działami gramatyki, analizując wspólny zakres i rodzaj badanych elementów językowych.

Rezultatem badan stylistycznych jest określenie stylu literatury danego narodu, określonej epoki lub grupy społecznej.