Stylizacja gwarowa

Stylizacja gwarowa to inaczej dialektyzacja, która polega na włączaniu do wypowiedzi elementów gwarowych:

  • cech fonetycznych,
  • cech fleksyjnych,
  • słownictwa.

Dzięki takiemu zabiegowi styl wypowiedzi naśladuje mowę danego regionu.

Stylizacja gwarowa daje informację o miejscu prezentowanych wydarzeń, zmienia koloryt wypowiedzi, wykorzystywana jest także do charakterystyki bohaterów.

W praktyce następuje rozróżnienie tekstów stylizowanych gwarowo, wówczas dialektyzmy występują na tle języka literackiego, ogólnego i teksty pisane całkowicie gwarą jako ludowy język literacki.