Subtelny autokrata

Dyktator to ktoś, kto dyktuje listy.