„Summa teologiczna” św. Tomasza

  • Najpełniejsze, jednak niedokończone, dzieło św. Tomasza.
  • Uważane za jedno z najważniejszych osiągnięć myśli scholastycznej.
  • Ostatnią część dzieła napisali uczniowie filozofa.
  • W planach św. Tomasza miał to być podręcznik teologii.
  • Całość to 4 księgi, omawiające temat Boga i jego dzieła stworzenia – człowieka.
  • Św. Tomasz  interesuje się człowiekiem jako istotą moralną, ukierunkowaną na własne szczęście, we współdziałaniu z Bogiem.
  • Autor rozpatruje różne działania człowieka, jego zalety i wady.
  • Podejmuje też analizę życia społecznego.
  • Współczesne polskie pełne wydanie summy to 34 kilkusetstronicowe tomy.
  • Rozważając kolejny problem, autor podaje  dotychczasowy sposób jego rozwiązania, proponując także własny sposób z szeroko rozwiniętym uzasadnieniem.