Św. Jan Kanty

Św. Jan Kanty

(czerwiec 1390, Kęty -24 grudnia 1473)

Jan Wacięga z Kent (po łacinie Cantius czyli Kanty).

Syn burmistrza Żywca.

Absolwent UJ.

Został księdzem i kierował szkołą klasztorną w Miechowie, 55 lat pracował jako profesor filozofii i teologii na UJ.

Miłosierny wobec ubogich.

Kanonizowany w 1767 roku.

Patron młodzieży akademickiej.

Szczególne miejsca kultu to kościół św. Anny w Krakowie.