Światłocień

Światłocień to technika malarska, która różnicuje natężenie światła i eksponuje kontrasty między nim. Artysta, który ją wykorzystuje zwraca szczególna uwagę na wartości malarskie oświetlenia poszczególnych elementów swej kompozycji, część składników obrazu „skąpana” jest w blasku, część zaś ukryta w cieniu. Dzięki światłocieniowi malarz realistycznie ukazuje malowane wnętrze i tak komponuje swe dzieło, by światło wskazywało najistotniejsze jego elementy. Technika tą twórcy mocniej akcentowali dramatyzm malowanych scen.