Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie [Wilanów]

Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie wzniesiona została  przy zbiegu ulic Ks. Prymasa Augusta Hlonda i alei Rzeczypospolitej w Wilanowie. Stanowi element całego kompleksu Centrum Opatrzności Bożej. W zamierzeniach świątynia miała być dopełnieniem Deklaracji Sejmu Czteroletniego z 5 maja 1791 roku i podziękowaniem za Konstytucję, ponadwyznaniowym  kościołem pojednania.  Kamień węgielny wmurowano na terenie dzisiejszego Ogrodu Botanicznego UW w pobliżu Łazienek.  Niestety, świątynia wówczas nie powstała, dlatego idea jej budowy powróciła  w 1918 roku. Te plany pokrzyżował II wojna światowa, a zamierzano postawić tę  świątynię na Polu Mokotowskim, według projektu architekta Bohdana Pniewskiego. Stało ię to możliwe dopiero wiele lat później, a inicjatorem, w 1989 rok,  był prymas Józef Glemp. Świątynia Opatrzności Bożej na Polach (Błoniach) Wilanowskich zaczęła funkcjonować w 2016 roku, kiedy to 11 listopada odprawiono pierwszą mszę.