Świętokrzyska Golgota Nienarodzonych

W 2017 roku na zboczu Łysej Góry, w pobliżu  Sanktuarium na Świętym Krzyżu została usytuowana symboliczna mogiła n nazwana Golgotą Nienarodzonych. Stanowi przyczynek do modlitwy, łącząc się z innymi intencjami, m. in. za aresztowanych, pomordowanych  na terenie Sanktuarium podczas Powstania Styczniowego oraz więźniów obozu jenieckiego  podczas II wojny światowej. W kalendarzu diecezji sandomierskiej 27 kwietnia jest „Dniem Przebłagania” Boga za grzechy przeciwko życiu.