Święty Mikołaj

  • Jak wynika z dokumentów to biskup Mirry.
  • Miasto to leży w dzisiejszej Turcji.
  • Biskup ten żył na przełomie III i IV wieku.
  • Poświęcił swe życie innym, pomagając potrzebującym.
  • Rozdawał pieniądze czy obdarowywał potrzebnymi przedmiotami.

  • Kilkaset lat później zaczęto wierzyć, że odwiedza on wszystkie domy, obdarowując dzieci prezentami.
  • Do legendy nawiązuje popularny na całym świecie zwyczaj obdarowywania dzieci prezentami.
  • Różni się czas wręczania upominków, choć najczęściej jest to 6 grudnia.