„Świtezianka” Adama Mickiewicza [motywy]

Najważniejsze motywy w Świteziance” to:

  • ludowość (wg której ponosi się karę za swoje winy),
  • natura (odgrywa istotną rolę, uczestniczy w wydarzeniach),
  • wina i kara (nieuniknione konsekwencje własnych czynów),
  • miłość (podniesiona do wysokiej rangi, gdzie zdrada to przewinienie wyjątkowo niegodne).