Swoboda

Trochę swobody mężczyzna mieć musi, taka jego natura