Swoimi

  Przegrali swoją akcję swoimi niedociągnięciami i swoimi błędami (siatkówka mężczyzn).