Sylen

  • Postać z mitologii greckiej.
  • Bóg przyrody.
  • Bożek o postaci otyłego starca z końskimi uszami i ogonem.
  • Towarzysz Dionizosa.