Sylwester [patron chrześcijański]

 • Był rodowitym Rzymianinem.
 • Urodził się w drugiej połowie III wieku.
 • Jeszcze przed rozpoczęciem prześladowań  chrześcijan przez cesarza Dioklecjana przyjął święcenia kapłańskie w 284 roku.
 • Podczas prześladowań ukrywał się blisko Rzymu.
 • W grudniu 314 roku Sylwester został papieżem.
 • Za czasów jego pontyfikatu odbył się I sobór powszechny.
 • O Sylwestrze powstało wiele legend.
 • Wg jednej z nich Sylwester uleczył z trądu cesarza Konstantyna.
 • Papież zmarł 31 grudnia 225 roku.

 • Imię Sylwester pochodzi od łacińskiego słowa silverstris = leśny, mieszkający w lesie.
 • Sylwester jest patronem:
  • zwierząt domowych,
  • wzywany bywa w modlitwie o dobre zbiory paszy dla bydła,
  • proszony jest także o szczęśliwy i pomyślny nowy rok.
  • Dzień św. Sylwestra to 31 grudnia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]