Symetria

  • Współmierność, proporcja, prawidłowość poszczególnych elementów składowych tworzących dzieło sztuki.
  • W estetyce antycznej symetria  była głównym sposobem osiągnięcia harmonii.
  • Stanowiła podstawowy, dający się obliczyć lub ująć w normy, warunek piękna dzieła sztuki.
  • W literaturze symetria objawiała się głownie w kompozycji (np. paralelizm) lub specyficznym doborze bohaterów (np. negatywny obok pozytywnego).
  • Pojęcie symetrii wykształciło się w starożytnej Grecji i Rzymie, głownie za sprawą Platona, Arystotelesa i Cycerona.
  • Następnie zostało przyjęte przez estetyki renesansu i klasycyzmu.