Sytuacja liryczna

  • Konkretna sytuacja w utworze lirycznym.
  • Określona jest przez pozycję podmiotu lirycznego, jego stosunek do świata przedstawionego, który użycza tła (psychologicznego, społecznego, obyczajowego) doznaniom i refleksjom wypełniającym utwór liryczny.