Szczepan [patron chrześcijański]

 • Znany jest z kart Pisma Świętego.
 • Był prawdopodobnie Grekiem, ktory nawrócił się na chrześcijaństwo.
 • By jednym z 7 diakonów tworzącego się Kościoła, wybranym do sprawowania opieki nad wdowami i ubogimi.
 • Nie ograniczał się tylko do tego, ale gorliwie nauczał głosząc Boże Słowo.
 • Naraziła się starszyźnie żydowskiej i został oskarżony o głoszenie bluźnierstw przeciwko prawu mi wierzeniom.
 • Skazano go na ukamienowanie, a egzekucji dokonano na przedmieściach Jerozolimy.
 • Szczepan został pierwszym męczennikiem za wiarę chrześcijańską.

 • Imię Szczepan pochodzi od greckiego stephanos = korona, wieniec.
 • Święty Szczepan jest patronem:
  • woźniców,
  • stangretów,
  • stajennych,
  • koni,
  • murarzy,
  • kamieniarzy,
  • tkaczy,
  • stolarzy,
  • bednarzy.
 • Wzywany jest w przypadku:
  • bólu głowy,
  • opętania,
  • kolki,
  • kamicy.
 • Proszony jest także w modlitwie o dobrą śmierć.
 • Dzień św. Szczepana to 26 grudnia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]