Szekspir William

Lepszą częścią odwagi jest ostrożność (William Szekspir).