„Szewcy” Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego) [gra literacka]

„Szewcy” to utwór postrzegany jako rodzaj gry literackiej.

Twórca bawi się w tym przypadku formą dramatu, językiem, kreacją bohaterów.

Rezygnuje z konwencji realistycznej.

Kreuje swych bohaterów w sposób jednowymiarowy, charakteryzując ich poprzez imiona, nazwiska i komicznogroteskowe opisy ich wyglądu i zachowań.

Nie ma też indywidualizzacji języka, dzięki której ułatwione byłoby przypisanie danej osoby do konkretnego środowiska.

Jest za to mieszanie różnych stylów i języków, wulgazyzmy przeplatane są słownictywem charakterystycznym dla języka inteligentów czy filozofów. Prozaizmy mieszają się z dialektyzmami czy aluzjami literackimi, neologizmy przeciwstawiane są utartym zwrotom publicystycznym.

Gra stała się formą dramatu realistycznego, a wszystko w celu wstrząśnięcia odbiorcą, wyrwania go z letargu duchowego, intelektualnej niemocy i lenistwa, obudzenia i zweryfikowania przyzwyczajeń estetycznych.