Szklany Dom w Ciekotach

Szklany Dom w Ciekotach to Centrum Edukacyjne, które organizuje wystawy czasowe, prowadzi  działalność kulturalną i oświatową. Powiązane jest to ze Stefanem Żeromskim, synem Ziemi Świętokrzyskiej, a organizowane imprezy mają różny charakter (rajdy, akademie, zajęcia teatralne, turystyczne) Obiekt posiada  sala widowiskową, informację turystyczną, wypożyczalnię rowerów, pokoje gościnne. Szklany Dom u stóp Radostowej (szczytu Gór Świętokrzyskich, w paśmie Łysogór,  o wysokości 451 m n.p.m), gdzie stał dwór kiedyś drewniany dwór, w którym pisarz spędził  dzieciństwo.