Szkockie

Często mądra rada pochodzi z głupiej głowy.