Szkockie

Jeden pracuje, żeby awansować, drugi awansuje, żeby nie pracować,