Szkoła ukraińska

 • Nazwa grupy poetów piszących w epoce romantyzmu.
 • Ich twórczość jest emocjonalnie lub tematycznie związana z historią Ukrainy i ludową twórczością tego państwa.
 • Twórcy szkoły ukraińskiej  pokazywali w swoich utworach:
  • lokalny koloryt,
  • pierwotność,
  • naturalność,
  • egzotykę pejzażu,
  • mieszkańców.
 • Szkoła ukraińska stworzyła też swoiste wcielenie bohatera romantycznego, którym był dziki, wolny i mocno związany z naturą kozak.
 • Do najwybitniejszych dzieł literatury szkoły ukraińskiej zaliczamy:
  • „Marię” A. Malczewskiego,
  • „Zamek kaniowski” S. Goszczyńskiego,
  • lirykę J.B. Zaleskiego.