Sztuka

  • Wszelkie formy twórczości artystycznej (np. literackiej, plastycznej, teatralnej, filmowej
  • Jej celem nadrzędnym jest realizacja funkcji estetycznej.
  • Od początków dziejów sztuka realizowała rozmaite wyobrażenia o istocie artyzmu.
  • Generalnie wyróżnia się dwie krańcowo odmienne koncepcje tworzenia.
  • Pierwsza, oparta na teorii mimesis zakłada, że zadaniem sztuki jest naśladownictwo tworów natury, a artystę obowiązuje swoista wierność wobec form życia i świata, który winien dawać mniej lub bardziej bezpośredni wyraz.
  • Koncepcja przeciwstawna traktuje sztukę jako formę kreacji, zmyślenia, a w artyście widzi kogoś, kto przetwarza rzeczywistość, nadając dziełom kształty autonomiczne i suwerenne.