Sztuka gestu

Sztuka gestu to termin związany z malarstwem, z angielskiego action painting, kierunek w sztuce współczesnej, którego szczególny rozkwit to lata 1945-1960.Sztuka ta polega na nakładaniu na płótno farb swobodnym, choć nieraz też gwałtownym ruchem gestem. W kierunku tym ważny był sam proces twórczy, tworzenie dzieła, mniej znaczący dla artystów był  efekt, skutek, dzieło.