Sztuka renesansowa poza Włochami

 • Renesans rozwinął się oprócz Włoch w wielu krajach europejskich.
 • Przykładem są Niderlandy (dzisiejsza Belgia, Holandia i Luksemburg).
 • Tam renesans przyjął odmienną od włoskiego formę.
 • Silniej umocował się w tradycji średniowiecznej, a cechą charakterystyczna stał się realizm.
 • Wybitni przedsyawiciele  to bracia malarze Hubert i Jan van Eyck, którzy jako pierwsi wykorzystali technikę olejną w malarstwie (do dziś bardzo popularną).
 • Obaj bracia stworzyli piękny ołtarz, tryptyk w Gandawie, który uderza realizmem odtwarzanych szczegółów i doskonałą perspektywą.

 • Także i Niemczech renesans różnił się od włoskiego.
 • Reprezentuje go najlepiej malarz i grafik, rysownik i teoretyk sztuki, Albrecht Dürer (1471-1528).
 • Artysta połączył niejako renesans włoski z niemieckim.
 • Podobnie jak Włosi zawierał w swych dziełach bardzo dużo emocji, uczuć, niemieckiej ekspresji.
 • Doskonałym przykładem są ilustracje do „Apokalipsy”.