„Szum” Magdalena Tulli

  • Opowieść uznana za książkę najbardziej osobistą Magdaleny Tulli.
  • Zaliczana jest do prozy wspomnieniowej, analizującej znaczące momenty życia.
  • Autorka sięga w niej do wspomnień z dzieciństwa i dorosłego życia.
  • Utwór jest próbą rozmowy i rozliczenia się ludźmi bliskimi, ale już po ich śmierci.
  • Bohaterką opowieści jest kobieta, która czuje się niezrozumiana.
  • Od dzieciństwa właściwie zmaga się z alienacją wśród najbliższych.
  • Ludzie wokół  prezentują postawę „trzymania fasonu” i spokoju.
  • Takie podejście powoduje bagatelizowanie problemów głównej bohaterki  i godzenie się na upokorzenia.
  • Książka bardzo emocjonalna.