Szybkość

Stój! zaczekaj moja miła, co tak pędzisz jak kobyła?