Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym

Szyk podmiotu i orzeczenia w zdaniu nie jest ustalony, może się zmieniać.

Zdania z podmiotem na pierwszym miejscu mają szyk neutralny, bez nacechowania stylistycznego.

Zmiana kolejności podmiotu i orzeczenia może być spowodowana chęcią wyróżnienia jednego z nich.

Kolejność podmiotu i orzeczenia uwarunkowana jest także względami:

  • treściowymi (logicznymi),
  • psychologicznymi (emocjonalnymi),
  • stylistycznymi (rytmicznymi).

Tak więc szyk podmiotu i orzeczenia w zdaniu określamy jako swobodny, choć nie jest on zupełnie dowolny.

Obok szyku ważną rolę odgrywa również intonacja.