Tablica Henryka Jordana w Krakowie

W Krakowie, na Starówce, na ulicy Wiślnej  można zobaczyć pamiątkową tablicę  upamiętniającą Henryka Jordana, krakowskiego lekarza i działacza społecznego.  Tablica pojawiła się na ścianie budynku, w którym przez lata profesor pracował  w 2006 roku. Napis informuje, że profesor był specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii, a także prekursorem wychowania fizycznego wśród młodzieży.