Kamień z tablicą pamiątkową Polskiego Towarzystwa Leśnego w Zagnańsku

W pobliżu dębu Bartek, na parkingu usytuowano  głaz z tablicą pamiątkową. Jest to znak działalności i uznania dla  Polskiego Towarzystwa Leśnego. Pomnik datowany jest na rok 2000.

Warto wiedzieć, że Polskie Towarzystwo Leśnego  swe początki zaznacza już w 1882, a pod obecną nazwą istnieje od 1925 roku. Członkowie Towarzystwa to głownie leśnicy, zarówno naukowcy i praktycy, ale także miłośnicy lasów. Głównym zadaniem Towarzystwa jest popularyzacja wiedzy o lasach, prowadzenie badań i wdrażanie dobrych dla lasów rozwiązań, a także działalność publicystyczna i współpraca  z podobnymi organizacjami zagranicznymi.