Tablica pamięci działaczy „turystycznych” [Kielce]

Na ulicy Sienkiewicza 34 (przy skrzyżowaniu z Leśną), na ścianie budynku, gdzie przez lata rezydował Oddział PTTK w Kielcach, w 1988 roku, w 80. rocznicę założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Kielcach, wmurowano pamiątkową tablicę upamiętniającą działaczy „turystycznych”. Wpis obejmuje również aktywistów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.