Tablica poświęcona profesorom i wychowankom kompletów tajnego nauczania w Kielcach

Na zewnętrznej, południowej, ścianie kieleckiej katedry umieszczona została tablica pamiątkowa poświęcona profesorom i uczniom tajnych kompletów w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945. Inicjatorami jej wmurowania, w 2000 roku, były koleżanki i koledzy tamtych wydarzeń.