Tablica poświęcona Sybirakom w Kielcach

Na południowej ścianie Bazyliki katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, obok innych tablic, jest także ta poświęcona Sybirakom. Wykonana z żeliwa,  z orłem rozrywającym kajdany, została wmurowana 17 września 1998 roku. Inicjatorem jej umieszczenia był Związek Sybiraków. Upamiętniono nią ofiary wszystkich zrywów narodowych (powstań) w obronie wolnej ojczyzny. Umieszczono na niej napis:

ŚWIĘTEJ PAMIĘCI
NIEZLICZONYCH OFIAR SYBIRU
PATRIOTÓW I ŻOŁNIERZY
KONFEDERACJI BARSKIEJ
1768
INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ
1794
TOWARZYSTWA PATRIOTYCZNEGO
1822-1824
POWSTANIA LISTOPADOWEGO
1830
SPISKU KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO
1844
OKRESU PRZED POWSTANIEM
STYCZNIOWYM I PO POWSTANIU
1863
WIĘZIONYCH, DEPORTOWANYCH I POMORDOWANYCH PRZEZ NKWD
1939-1954
POLECA BOGU I PAMIĘCI PRZYSZŁYCH POKOLEŃ