Tablica poświęcona T. Kościuszce na Wzgórzu Katedralnym w Kielcach

Śladów Tadeusza Kościuszki w Kielcach jest naprawdę wiele.

Jedno z nich stanowi tablica poświęcona Naczelnikowi, usytuowana na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach.

Ufundowana została w  1917 roku na  setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, wówczas też została poświęcona i wmurowana w północną ścianę dzwonnicy katedralnej. Okres okupacji nie był dla niej łaskawy, bowiem  w 1941 roku została przez okupanta zniszczona. Ocalałe  jej szczątki ukryto w przykatedralnych podziemiach. Odnaleziona została w 1966 roku, w 1970 roku została zrekonstruowana.

Kieleckiego Klubu Kolekcjonera od kilku lat postuluje powrót tablicy na pierwotne miejsce, przekonując, że obecnie jest mało widoczna i być może dlatego tylko nieliczni kielczanie wiedzą o jej istnieniu.  Zdania są podzielone, choćby ze względu na stan techniczny płyty i inne obecnie zagospodarowanie terenu przed dzwonnicą.